Puste
  • Dołącz do Certyfikat dla Wiarygodnych Firm PL
  • Wszystkie zalety Certyfikatu i Programu Wiarygodna Firma
  • Wszystkie zalety Certyfikatu Wiarygodna Firma
  • Dołącz do Katalogu Wiarygodnych Firm
Regulamin

Regulamin programu partnerskiego WiarygodnaFirma.pl

Informacje podstawowe

Administratorem baz danych oraz operatorem serwisu WiarygodnaFirma.pl oraz pp.WiarygodnaFirma.pl jest przedsiębiorstwo znane pod nazwą Ads-Center Sp. Zo.o., z siedzibą we Wrocławiu 53-413, Biuro: w Sky Tower Wrocław. przy ul. Gwiaździsta 62, piętro 12 nr lok. 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717286, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: PL8992840746, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 10000 PLN.

Adres korespondencyjny poczty elektronicznej wiarygodnafirma.pl@gmail.com

Serwis znajdujący się pod adresem internetowym pp.WiarygodnaFirma.pl służy jako program partnerski (PP) wyłącznie dla serwisu WiarygodnaFirma.pl i służy jako platforma wspomagająca promocję usług sprzedawanych na WiarygodnaFirma.pl .

Adresy pozyskują dla nas zdalni promotorzy, zwani dalej promotor/handlowiec który tworzy w systemie pp.WiarygodnaFirma.pl konto użytkownika dzięki któremu mże monitorować swoje postępy w pozyskiwaniu nowych kontrahentów dla naszej firmy.

Osoba uznawana za promotora/handlowca współpracującego z pp.WiarygodnaFirma.pl to obywatel Polski w wieku powyżej 18 lat, z pełnymi prawami obywatelskimi mogący podejmować czynności prawne, zarejestrowany w serwisie pod adresem pp.WiarygodnaFirma.pl

Osoby które nie posiadają aktywnego konta na pp.WiarygodnaFirma.pl nie mogą się uważać ani podawać za promotora/handlowca programu partnerskiego WiarygodnaFirma.pl

Prawa i obowiązki promotora/handlowca

Każdy promotor/handlowiec samodzielnie odpowiada za adresy które pozyskuje oraz za metody jakie stosuje w celu pozyskania adresów e-mail. PP.WiarygodnaFirma.pl oraz WiarygodnaFirma.pl nie bierze odpowiedzialności za formę pozyskania adresów e-mail które pozyska poszczególny promotor/handlowiec.

WiarygodnaFirma.pl zaleca promotorom/handlowcom pozyskiwanie adresów e-mail z oficjalnych stron firmowych, stron promocyjnych jak FaceBook, rejestrów REGON oraz za pomocą wywiadu telefonicznego (telefon zapytaniem o adres e-mail na przedstawienie oferty).

Zapytania ofertowe są wysyłane tylko z adresu sender@wiarygodnafirma.pl . Treści nadsyłane z innych adresów nie pochodzą od naszych promotorów/handlowców.

Do dyspozycji promotora/handlowca dostępna jest też metoda reklamy za pomocą banerów reklamowych oraz wysyłki e-maila reklamowego do własnej bazy odbiorców. Do tego celu dostępna jest cała zakładka z automatycznymi reflinkami które mają za zadanie zliczać wszystkich kontrahentów poleconych przez poszczególnych promotorów/handlowców.

Każdy promotor/handlowiec w zamian za swoje działania ma prawo do prowizji w wysokości 25 % od wpłaty netto kontrahenta którego polecił do programu WiarygodnaFirma.pl . Warunkiem naliczenia prowizji jest fakt dokonania fizycznego przelewu za wystawioną fakturę przez kontrahenta poleconego przez danego promotora/handlowca.

Prowizja 25 % od kwoty netto przysługuje za działania marketingowe w postaci wysyłania przez nasz system e-maili z zaproszeniem oraz w działaniach wyświetlania banerów reklamowych na własnych witrynach oraz za mailingi wysyłane do własnych baz danych.

Wypłata prowizji przysługuje jeden raz w miesiącu, każdemu promotorowi/handlowcowi po przekroczeniu 100 zł na koncie partnera w serwisie pp.WiarygodnaFirma.pl

Wypłata pieniędzy dla osoby fizycznej jest poprzedzona podpisaniem umowy o dzieło regulująca uzyskanie dochodu za działania marketingowe związane z promocją WiarygodnaFirma.pl

Wypłata pieniędzy dla firmy jest realizowana na podstawie faktury VAT wystawionej i przesłanej na naszą skrzynkę e-mail wiarygodnafirma.pl@gmail.com
Baner informacyjny z listą obsługiwanych banków Polskich
Wiarygodna Firma 2009 – Wszystkie prawa zastrzeżone. © Zawartość strony internetowej WiarygodnaFirma.pl chroniona jest przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy Ads-Center Sp. Zo.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-413, Biuro: w Sky Tower Wrocław. przy ul. Gwiaździsta 62, piętro 12 nr lok. 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717286, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: PL8992840746, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 10000 PLN. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony WiarygodnaFirma.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Serwis WiarygodnaFirma.pl stworzony przez: Krzysztof Wolski
FaceBook Page
Google+