Rejestracja
Partner
Responsive image
Regulamin

Właścicielem WiarygodnaFirma.pl jest firma Ads-Center Sp. Zo.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-413, Biuro: w Sky Tower Wrocław. przy ul. Gwiaździsta 62, piętro 12 nr lok. 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717286, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: PL8992840746, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 10000 PLN. Wszelkie rozliczenia WiarygodnaFirma.pl są prowadzone przez Ads-Center.NET.


 1. Do programu Wiarygodna Firma może przystąpić
  - Spółka – Zo.o., S.C, S.j, S.A.
  - Zarejestrowana działalność gospodarcza.
  a) Firma rejestrująca się w WiarygodnaFirma.PL, akceptując regulamin tym samym wyraża zgodę na sprawdzenie w BIG.

 2. Wiarygodna Firma . PL potwierdza istnienie firmy na podstawie dokumentów rejestracyjnych dostarczonych przez zainteresoną stronę oraz co miesięcznej wpłaty z tytułu abonamentu z konta firmowego.

 3. Każdy uczestnik programu Wiarygodna Firma ma obowiązek poinformować administrację programu o zawieszeniu bądź zlikwidowaniu działalności gospodarczej.

 4. Każdy kto używa certyfikatu mimo wygaśnięcia działalności naraża się na konsekwencje prawne zawarte w kodeksie karnym.

 5. Każdy uczestnik programu Wiarygodna Firma ma obowiązek przestrzegać ogólnie przyjętych praktyk dobrego biznesu.

 6. Każdy uczestnik programu Wiarygodna Firma otrzymuje usługi wedle pakietu który wybierze:
  Tabela usług i opłat dostępna jest na końcu regulaminu.

 7. Rezygnacja od strony użytkownika następuje z dniem zgłoszenia.

 8. Uczestnictwo w programie Wiarygodna Firma jest całkowicie dobrowolne.

 9. Wystawiający opinię jest zobowiązany do podania prawdziwych danych kontaktowych. Wszelkie opinie są natychmiast widziane przez właściciela wizytówki.

 10. Wszystkie dodane opinie podlegają moderacji ze strony właściciela wizytówki.

 11. Administracja WiarygodnaFirma.pl zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego zaprzestania kontynuacji usługi bez podania przyczyny.

 12. Aby uruchomić usługę należy wnieść opłatę startową w wysokości
  50 zł netto. (61,50 zł Brutto) Promocja 0 zł
  - Plus koszt Certyfikatu na okres 365 dni to koszt 120 zł netto (147,60 zł Brutto)
  - Mikro koszt Certyfikatu na okres 365 dni to koszt 280 zł netto (344,40 zł Brutto)
  - Mini koszt Certyfikatu na okres 365 dni to koszt 500 zł netto (615,00 zł Brutto)
  - Średni koszt Certyfikatu na okres 365 dni to koszt 990 zł netto (1217,70 zł Brutto)
  - Duży koszt Certyfikatu na okres 365 dni to koszt 1490 zł netto (1832,70 zł Brutto)


 13. Abonamenty uzyskane w czasie promocji nie podlegają zmianą w czasie trwania usługi.

 14. Opłata abonamentowa pobierana jest na początku każdego roku rozliczeniowego.

 15. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy programem, a uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu, zaś jeżeli będzie to niemożliwe, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Wrocławiu, właściwy dla siedziby właściciela programu.

 16. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem programu Wiarygodna Firma i go przestrzegać.

 17. Reklamacje można składać za pośrednictwem działu kontakt.

 18. Administracja WiarygodnaFirma.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cennika oraz regulaminu przy jednoczesnym poinformowaniu klientów o zmianach z wyprzedzeniem 7 dni.
Przywileje uczestnika programu Wiarygodna Firma.PlusMikroMiniŚredniDuży
- Możliwość korzystania z logotypu WiarygodnaFirma.pl
- Certyfikat Online, (forma graficzna) oraz dodatkowe grafiki WiarygodnaFirma.pl
- Certyfikat format A4 do wydruku w formie pliku do pobrania.
- Profesjonalna wizytówka Twojej firmy na naszej stronie internetowej.
- Elektroniczny wzór pieczęci prewencyjnej na Fakturę VAT.
- Drukowany certyfikat.
- Możliwość dodania treści SEO do 5-ciu blogów.
- Możliwość dodania treści SEO do 10-ciu blogów.
- Konto na CentrumPrasowe.pl warte 400 zł netto.
- Konto premium za darmo w serwisie CentrumPrasowe.pl
- Drukowany Certyfikat w ozdobnej ramce.
- Możliwość dodania treści SEO do 20-ciu blogów.
- Audyt linków przychodzących do strony WWW.
- Możliwość dodania treści SEO do 40-ciu blogów.
- Audyt SEO strony internetowej.
- Rabat 15% na usługi pozycjonowania Ads-Center.NET Sp Zo.o.
Abonament Rok (Netto):1202805009901490
Zasady serwisu Każda firma która jest zainteresowana otrzymaniem naszego certyfikatu proszona jest o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Zgłoszenie jest całkowicie darmowe, tak samo jak sprawdzenie czy możemy nadać certyfikat.

Zobowiązania związane są jedynie z użytkowaniem naszego certyfikatu. Zagadnienie to zostało szeroko opisane w regulaminie strony WiarygodnaFirma.pl
guzik więcej
Kodeks biznesu Oprócz samego regulaminu każdy użytkownik musi przestrzegać kodeksu dobrych praktyk w biznesie. Ogólne ramy kodeksu biznesu zawarliśmy na osobnej stronie gdzie każdy może się zapoznać z wytycznymi.

Stosowanie kodeksu dobrych praktyk jest ważne podczas prowadzenia przedsiębiorstwa, pozwala prowadzić przyjazną ludziom firmę.
guzik więcej
Sprawdź firmę Widziałeś gdzieś na stronie lub w biurze certyfikat ? Sprawdź numer wystawionego dokumentu w naszej bazie danych. W prosty sposób możesz przekonać się czy dokument który widziałeś jest autentyczny.

W przypadku wątpliwości zgłoś problem obsłudze naszego serwisu internetowego. Używanie certyfikatu bez zezwolenia jest zakazane.
guzik więcej
Wiarygodna Firma 2009 – Wszystkie prawa zastrzeżone. © Zawartość strony internetowej WiarygodnaFirma.pl chroniona jest przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy Ads-Center Sp. Zo.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-413, Biuro: w Sky Tower Wrocław. przy ul. Gwiaździsta 62, piętro 12 nr lok. 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717286, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: PL8992840746, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 10000 PLN. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony WiarygodnaFirma.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Serwis WiarygodnaFirma.pl stworzony przez: Krzysztof Wolski