Rejestracja
Partner
Responsive image

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych CRBR


2020-07-10

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych CRBR

W dniu 23 października 2019 roku rząd PiS wprowadził nowy rejestr wspólników o nazwie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w skrócie (CRBR). Niestety nikt nie poinformował przedsiębiorców o konieczności zarejestrowania się w wspomnianym rejestrze. Osoby które wiedzą o tym nowym obowiązku dowiadują się zazwyczaj od swoich księgowych oraz od osób które już zarejestrowały się w nowym rejestrze. Za brak dokonania wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 grożą kary, które mogą sięgać nawet 1 milion złotych.


Z rozmów przeprowadzonych z prezesami oraz udziałowcami wielu firm znajdujących się w bazie serwisu WiarygodnaFirma.pl oraz CentrumPrasowe.pl, dowiadujemy się że tylko korzystanie z zewnętrznych firm księgowych spowodowało iż wielu wspólników dokonało wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Osoby które samodzielnie prowadzą księgowość swojej spółki dowiadywały się o tym obowiązku dopiero po naszym telefonie lub z wiadomości e-mail którą wysłaliśmy z zapytaniem o kontakt w tym temacie. Dosłownie kilka osób potwierdziło że znają sytuację i zarejestrowali się w CRBR ale tylko dlatego że ktoś inny im o tym powiedział. To świadczy to całkowitym braku informacji publicznej. Aby wiedzieć o nowym rejestrze oraz wynikającym z jego istnienia obowiązku trzeba stale monitorować dziennik ustaw i czytać każdy wpis w nim dokonywany. Zachodzi pytanie, kiedy pracować oraz jak zarabiać gdy trzeba stale patrzyć na ręce władzy czy przypadkiem nie szykuje kolejnej pułapki na przedsiębiorców którzy generują PKB oraz podatki wpływające do budżetu Polski.


Bardzo dużo osób uważa że to pułapka legislacyjna stworzona celowo aby naciągnąć majętne osoby na kary związane z brakiem dokonania wpisu w nowym rejestrze. Informacje o powstaniu takiego nowego rejestru powinny być rozsyłane listem poleconym do każdej działającej spółki w celu poinformowania osób zainteresowanych o nowym wymogu. Taka informacja świadczy o transparentności działań rządu. W przypadku braku takiej informacji należy podejrzewać że stworzono nowy rejestr w celu wyłudzenia kar od osób, które są spólnikami w spółkach kapitałowych. To potencjalnie majętne osoby z których można ściągnąć do budżetu pieniądze pod pretekstem braku spełnienia wymogów ustawowych.


Kto musi zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych ?

Wymóg dokonania zgłoszenia do nowego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) dotyczy wszystkich udziałowców, którzy posiadają powyżej 25 % udziałów lub akcji w następujących spółkach:

  • spółki jawne,

  • spółki komandytowe,

  • spółki komandytowo-akcyjne,

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

  • spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)

  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).


Przypominamy jeszcze raz, za brak dokonania wpisu do 13 lipca 2020 roku grozi kara do 1 miliona złotych. Nie wiadomo w jaki sposób będzie naliczana kara więc prawdopodobne jest że to w ten sposób rząd będzie chciał podratować budżet Polski i że będą wymierzane kary w górnej wysokości.


Rejestr CRBR stworzono jak głosi informacja na stronie projektu do walki z praniem brudnych pieniędzy oraz przeciw wspieraniu terroryzmowi. Jednak z zakładek formularza rejestracyjnego nic takiego nie wynika. Wygląda na to że rejestr CRBR został stworzony tylko w celu założenia pułapki legislacyjnej na przedsiębiorców oraz wspólników w celu jedynie wymuszenia opłacenia kary za brak spełnienia ustawowego obowiązku jakim jest dopisanie się do tego rejestru. A wysokość kary może wynosić nawet 1 milion złotych.


Problemy z wypełnianiem formularza rejestracyjnego (CRBR)

Formularz z wyglądu jest prosty ale niestety pojawiają się problemy przy wypełnianiu poszczególnych jego elementów. Sam wybór spółki oraz formy jest prost, problemy zaczynają się przy wyborze jednej z opcji dotyczącej określenia czy jesteś reprezentantem czy też beneficjentem. Okazuje się że należy jedną osobę podać jako „reprezentant” a następnie jako „beneficjenta”. W przypadku większej ilości reprezentantów i beneficjentów, trzeba tworzyć kolejne profile w celu uzupełnienia wszystkich danych. Pamiętaj każda osoba, która posiada więcej niż 25 % udziałów w spółce musi zostać ujęta w formularzu. W przeciwnym razie może to zostać potraktowane jako podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych co też jest zagrożone poniesieniem kary finansowej.


Niestety, nam nie udało się za pierwszym razem zarejestrować wszystkich wspólników oraz reprezentantów. Pomimo prawidłowego wypełnienia wszystkich formularzy, sprawdzenia danych oraz podpisania dokumentu „podpisem elektronicznym epuap” wystąpiły błędy.

Dwa błędy na które mieliśmy nieprzyjemność natrafić to:


Wystąpił błąd podczas komunikacji z usługą sieciową

Wystąpił błąd podczas tworzenia dokumentu XML


Są to błędy występujące po stronie portalu podatki.gov.pl, niestety nie mamy na nie wpływu. Skorzystaliśmy z możliwości zadzwonienia na infolinię, niestety tutaj też problem, w kolejce czekało już 58 osób a czas oczekiwania na połączenie z konsultantem przekroczył ponad jedną godzinę. Na szczęście po opisaniu problemu konsultantowi oraz przejściu procedury która została nam podana, udało się i dokonaliśmy zgłoszenia. Obecnie czekamy na Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Wiarygodna Firma 2009 – Wszystkie prawa zastrzeżone. © Zawartość strony internetowej WiarygodnaFirma.pl chroniona jest przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy Ads-Center Sp. Zo.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-413, Biuro: w Sky Tower Wrocław. przy ul. Gwiaździsta 62, piętro 12 nr lok. 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717286, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: PL8992840746, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 10000 PLN. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony WiarygodnaFirma.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Serwis WiarygodnaFirma.pl stworzony przez: Krzysztof Wolski