Partner
Responsive image

Kolejne banki robią rezerwy kapitału


2020-02-23

Co to jest rezerwa kapitału tworzona przez bank ?

W kontekście ostatnich doniesień pochodzących z kolejnych instytucji finansowych zwanych bankami, chcemy zapoznać czytelników z tematem tworzenia rezerw kapitału. Coraz więcej banków w informacjach prasowych oraz komunikatach dla inwestorów informuje o konieczności utworzenia rezerwy kapitałowej. Taka rezerwa to nic innego jak zabezpieczone środki pieniężne na pokrycie pewnych zdarzeń o których bank wie że mogą wystąpić w najbliższej przyszłości. W ostatnich latach jest to niestety bardzo częsta informacja. Wszystko przez wyroki sądów w sprawach frankowych oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej który nakazał bankom i instytucjom finansowym w przypadku wystąpienia zdarzenia wcześniejszego spłacenie kredytu przez kredytobiorcę do zwrócenia części nienależnych kosztów za czas w którym klient nie korzystał z pożyczonych mu pieniędzy. Rezerwy kapitału były zazwyczaj tworzone pod portfel kredytów które są spłacane nieregularnie lub klient zaprzestał takiego spłacania. Niestety takie sytuacje zdarzają się w każdej instytucji finansowej, zazwyczaj z winy wypadków losowych takich jak utrata zdrowia, życia czy pracy. Jednak takie straty muszą być wyrównane. I właśnie rezerwami kapitału buduje się poduszkę ochronną aby zniwelować podatki od zysków, oraz ewentualnych kłopotów w przypadku wystąpienia większej ilości takich sytuacji wśród klientów.


Dlaczego większość banków tworzy takie rezerwy ?

Jest to spowodowane ostatnimi wyrokami sądowymi. Podstawowy czynnik tworzenia rezerwy kapitałowej to wzrost portfela tak zwanych złych kredytów czyli takich które nie są sprawnie obsługiwane przez kredytobiorców. Jednak w ostatnich latach w Polsce dominuje optymizm konsumencki z powodu drastycznego obniżenia bezrobocia a co za tym idzie wzrostu ilości osób pracujących. Te osoby są też konsumentami i często korzystają z kredytów bankowych w celu poprawienia swojej stopy życia poprzez zakup nowych sprzętów czy też inwestycji w mieszkanie. Czynnikiem dominującym w obecnym momencie w kwestii tworzenia rezerw kapitałowych to ostatnie wyroki sądowe, które dają możliwość odzyskania pieniędzy za wcześniejsze spłacenie kredytu oraz furtka dla Frakowiczów, którzy również uzyskali wsparcie w swojej walce od sądów Unii Europejskiej.


Zaniżanie zysku banków

Tworzenie rezerw kapitałowych na przewidywane zdarzenia niestety obniżają zyski banków a tym samym dywidendę dla akcjonariuszy. Tak, stworzenie kapitału rezerwowego to odpisanie pewnej sumy pieniędzy z całorocznego zysku banku w celu utworzenia dodatkowego rezerwowego portfela. Pieniądze z tego portfela są ulokowane na rachunku technicznym i czekają na wypadek wystąpienia przewidywanego zdarzenia. To bezpośrednio wpływa na wynik banku w danym roku a tym samym na wysokość wypłacanej dywidendy. Mimo iż cieszy nas fakt uregulowania pewnych dziwnych zachowań w bankach to jednak akcjonariusze tych instytucji finansowych niestety uzyskają niższe zarobki z inwestycji kapitałowych.

Wiarygodna Firma 2009 – Wszystkie prawa zastrzeżone. © Zawartość strony internetowej WiarygodnaFirma.pl chroniona jest przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy Ads-Center Sp. Zo.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-413, Biuro: w Sky Tower Wrocław. przy ul. Gwiaździsta 62, piętro 12 nr lok. 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717286, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: PL8992840746, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 10000 PLN. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony WiarygodnaFirma.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Serwis WiarygodnaFirma.pl stworzony przez: Krzysztof Wolski