Partner
Responsive image

Codzienne braki prądu


2016-09-29

Prąd

Energia elektryczna w Polsce jest głównie produkowana podczas spalania paliw kopalnych w piecach gdzie podgrzewa się ciecze lub inne gazy w celu uzyskania ich pędu czym wprawia się w ruch turbiny generujące prąd. W naszym kraju istnieje tylko kilka dużych elektrowni oraz lokalne elektrociepłownie. Gdy elektrociepłownia produkuje prąd to również dostarcza podgrzaną wodę do rurociągów miejskich. Elektrownie jedynie produkują prąd, a wodę której używają do chłodzenia pieców magazynują lub schładzają i zrzucają do naturalnych koryt rzek.


Tak wytworzona energia elektryczna jest transportowana liniami wysokiego napięcia do odległych o setki kilometrów miejsc również na peryferie miast, powiatów, gmin oraz wsi. Te ostatnie najczęściej borykają się z brakiem prądu, czasami zapowiedzianymi przerwami a czasem awariami. Z racji że na tereny odległe prowadzą pojedyncze linie średniego napięcia, uszkodzenie jednego słupa powoduje zanik napięcia na dużych odległościach.


Jak walczyć z brakiem prądu ?

Obecnie tereny wiejskie mogą ubiegać się o dotacje w wysokości nawet do 85 % całej inwestycji czyli kosztów kwalifikowanych. Wymogiem do uzyskania tak wysokiego współczynnika dofinansowania jest posiadanie terenów rolnych lub ugorów o klasie nie wyższej nić 4. To oznacza że klasy 4, 5 oraz 6 są dotowane przez Unię Europejską, w celu zabudowy panelami fotowoltaicznymi w celu budowy elektrowni słonecznej.


Wyspowe podejście do sprawy

Gdy rolnicy którzy obecnie są często pozbawieni prądu, zainstalują na dachach swoich posesji oraz budynków gospodarczych panele fotowoltaiczne będą mogli produkować w dzień energię elektryczną. W czasie awarii, takie wyspowe elektrownie słoneczne będą mogły zapewnić energię dla danego gospodarstwa oraz w niewielkim stopniu zaspokoić zapotrzebowanie na prąd w sąsiednich domostwach.


Straty przez brak napięcia w gniazdku

Cała Polska gospodarka cierpi gdy brakuje w kilku miejscach Polski energii elektrycznej. Po przez brak zasilania niektóre manufaktury nie mogą pracować co przekłada się na podwyższenie kosztów produkcji oraz zmniejszenie zysku z powodu mniejszej ilości finalnego produktu który trafia na rynek w celu sprzedaży. Niektóre dziedziny takie jak dojenie krów może poczekać godzinę. A niektóre procesy wytwórcze niestety będą w tym czasie ograniczać zarobek lub też generować straty poprzez przymus wyrzucenia zepsutego towaru który uległ rozmrożeniu w trakcie przechowywania.


Należy odchodzić od dużych elektrowni ?

Każdy kraj który ma takie możliwości powinien odchodzić od dużych elektrowni które są opalane paliwami kopalnymi. Systemy wyspowe są bardziej sprawne gdyż awaria w jednej dużej elektrowni spowoduje braki prądu na dużym obszarze, zaś wyłączenie kilku małych elektrowni słonecznych, jedynie spowoduje spadek napięcia na danym obszarze, pozostałe instalacje będą nadal utrzymywać napięcie w sieci energetycznej.

Opłacalność elektrowni słonecznych w Polsce

Niestety po wejściu rządu Prawa i Sprawiedliwości, ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii została zmieniona tak że prosument oddaje energię elektryczną wyprodukowaną w postaci 1 kilowata a w zamian może odebrać jedynie 0,7 z tej mocy na własny użytek. Powoduje to brak opłacalności. Jedynie prozaiczne oszczędności które niwelują domowe wydatki w długiej perspektywie. Jednak o zarobku można zapomnieć co znacząco ograniczy ilość osób które chciałyby inwestować w takie źródło prądu.


Wiatraki

Niestety również wiatraki nie pomogą naszej gospodarce i klimacie. Zmiany wprowadzone w ustawie o OZE powodują że nie będzie można stawiać takich konstrukcji w bliskiej odległości terenów zabudowanych. Odległość budowanego wiatraka ma być określona dziesięciokrotnością długości jego łopaty zamontowanej na śmigle. Efekt jest taki że wiatrak który ma łopatę długości 100 metrów nie może być wybudowany bliżej niż 10 kilometrów od terenów zabudowanych. Co w naszym kraju eliminuje praktycznie całkowicie możliwość stawiania takich nowych konstrukcji.


Dlaczego PiS walczy z OZE ?

Według wypowiedzi polityków partii PiS, wiatraki są głośne i przeszkadzają w normalnym życiu mieszkańców danego regionu. W dodatku wiatraki i panele fotowoltaiczne są uznawane za niestabilne źródła energii elektrycznej. Wiatraki generują prąd tylko gdy wieje a panele tylko gdy świeci słońce. W dodatku rząd PiS pracuje nad poprawą koniunktury wokół węgla. PiS walczy o utrzymanie miejsc pracy oraz przeżycie jednego z kół zamachowych Polskiej gospodarki. Jednak węgiel kończy się tak samo jak ropa naftowa. Dlatego i tak przyjdzie czas na odnawialne źródła energii.

Wiarygodna Firma 2009 – Wszystkie prawa zastrzeżone. © Zawartość strony internetowej WiarygodnaFirma.pl chroniona jest przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy Ads-Center Sp. Zo.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-413, Biuro: w Sky Tower Wrocław. przy ul. Gwiaździsta 62, piętro 12 nr lok. 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717286, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: PL8992840746, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 10000 PLN. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony WiarygodnaFirma.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Serwis WiarygodnaFirma.pl stworzony przez: Krzysztof Wolski