Partner
Responsive image

Nowy projekt sześciu banków w Polsce


2014-06-30

Co łączy sześć największych banków w Polsce ?

Banki PKO BP, Alior Bank, Bank Millenium, Bank Zachodni WBK, mBank oraz ING Bank Śląski postanowiły razem stworzyć nowy podmiot o nazwie Polski Standard Płatności w skrócie PSP. Ten nowy podmiot ma zajmować się wyłącznie płatnościami mobilnymi przeprowadzanymi za pomocą telefonów komórkowych a właściwie Smart Fonów oraz tabletów. Do PSP mogą w dalszym czasie dołączyć dowolne banki oraz agencje płatnicze. Projekt jest otwarty i dostępne dla wszystkich firm zajmującymi się płatnościami.


Obniż raty kredytu lub spłać go wcześniej


Wypowiedź UOKiK

Urzędnicy UOKiK wyrazili zainteresowanie projektem. Dzięki takiej koncentracji dużych graczy przy budowie nowego systemu mobilnych płatności może przyczynić się do powstania jednolitego standardu rynkowego. Obecnie brak takiego jednolitego systemu płatniczego, dlatego może to stanowić barierę dla dalszego szybkiego rozwoju tej technologii. UOKiK poprosiło również o opinię na temat PSP banki które nie uczestniczą w projekcie koncentracji. Oprócz konkurencji swoje opinie dostarczyły również Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski.

Kodeks dobrych praktyk w biznesie

Co nam wróży nowy projekt PSP ?

Jeśli do szóstki założycieli dołączą operatorzy bankomatowi, inne banki i agencje płatnicze to możemy uzyskać jednolity system płatności. Gorzej jeśli inne banki będą próbowały lansować jakiś własny podobny projekt. W końcu rozchodzi się o całkiem okazałe prowizje od transakcji. Do przejęcia czekają miliony kart kredytowych i debetowych. Dla nas prawie nic się nie zmienia ale banki będą miały niższe koszty prowadzenia konta a to może się przełożyć na wysokość opłat dla klientów.

Wiarygodna Firma 2009 – Wszystkie prawa zastrzeżone. © Zawartość strony internetowej WiarygodnaFirma.pl chroniona jest przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy Ads-Center Sp. Zo.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-413, Biuro: w Sky Tower Wrocław. przy ul. Gwiaździsta 62, piętro 12 nr lok. 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717286, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: PL8992840746, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 10000 PLN. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony WiarygodnaFirma.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Serwis WiarygodnaFirma.pl stworzony przez: Krzysztof Wolski